Phương pháp kết hợp khi đít 4 câm

Cầu lật liên tục (MB) cầu chuẩn soi là trúng

Cầu Xổ số | Cau lat lien tuc | CAU MB | CAUMB